Scrum Master som agil coach

De fleste Scrum Masters ved at de er ansvarlige for at sikre at teamet forstår mekanismerne i Scrum og at de overholdes, men betyder det så at de også er agile coaches og hvad laver en agil coach? En agil coach bevæger sig i spektret mellem metode, teknik og forretning. Alt efter kontekst og kompetencer fokuseres indsatsen på udvalgte elementer.  Omverdenen opererer med forskellige begreber i forhold til agile coaches:

  • Enterprise agil coach: Arbejder bredt med et større antal teams på tværs af afdelinger og initiatv
  • Team agil coach: Arbejder dedikeret med et mindre antal teams i en enkelt afdeling eller initiativ
  • Scrum Master: Arbejder dedikeret med 1-2 teams

Fælles for alle er at de arbejder med:

  • Udbrede kendskab om og implementering af agilitet og Scrum
  • Støtte og coache Scrum Teams og ledelelse i at efterleve de agile principper og værdier
  • Bistå i forhold til optimering af værdiskabelse
  • Kulturbærer i forhold til agile værdier (mod,fokus, dedikation, respekt og åbenhed)

Forskellen på de tre roller er blot hvilket niveau der opereres på:

  • Scrum Master arbejder meget operationelt og er udførende på mange konkrete tiltag, f.eks. facilitering og inducering af nye procesforbedringer
  • Team agil coach arbejder taktisk og sikrer koordination af tiltag sammen med teams
  • Enterprise agil coach arbejder strategisk og arbejder med langsigtet forbedringer på tværs af organisering

Med andre ord, så er en Scrum Master en agil coach for sit eget team.

Be the first to comment on "Scrum Master som agil coach"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.