Scrum ordbog

Gunther Verheyen vedligeholder en glimrende ordbog over vigtige begreber fra Scrum. Jeg har i det nedenstående forsøgt at oversætte den til dansk, da jeg over tid har oplevet mange misforståelser.

Oversættelse af begrebers betydning:

 • Burn-down Chart: diagram der viser nedskrivning af udestående arbejde i forhold til tid.
 • Burn-up Chart: diagram der viser stigning i en parameter, f.eks. værdi, i forhold til tid.
 • Daily Scrum: tidsbegrænset daglig begivenhed (15 minutter eller mindre) til replanlægning af udviklingsarbejde i løbet af et Sprint. Formålet er at Development Team kan dele den daglige fremdrift, planægge arbejde for de næste 24 timer og opdatere Sprint Backloggen.
 • Definition of Done: forventninger eller aftaler som produktet skal overholde før en udgivelse til produktion.
 • Development standards: standarder og praktikker som Development Teamet har identificeret som nødvendige for at udvikle potentielle produktionsfærdige Increments senest ved udgangen af et Sprint.
 • Development Team: medarbejdere der er ansvarlig for al inkrementiel udviklingsarbejde krævet for at levere produktionsfærdig Increment senest ved udgangen af et Sprint.
 • Emergence: proces hvori uforudset viden eller kendskab til fakta opstår.
 • Empiricism: processtyring hvor beslutninger sker med afsæt i observerede resultater, erfaring og eksperimenter. Empiricism anvender hyppig inspektion og adaption for at skabe transparens. Empiricism kaldes også empirical process control.
 • Forecast: forventning om fremtidig tendens baseret på historiske observationer, f.eks. udvælgelse af mængden af arbejde fra Product Backlog der kan leveres i et Sprint eller i fremtidige Sprints.
 • Increment: kandidat til produktionsklart arbejde der udvider tidligere Increment og tilsammen danner et produkt.
 • Product Backlog: en rangeret, levende, liste af arbejde som Product Owner finder nødvendig for at udvikle, vedligeholde og drifte et produkt.
 • Product Backlog refinement: aktivitet i et Sprint hvor Product Owner i samarbejde med Development Team præciserer og detaljer elementer på Product Backlog.
 • Product Owner: enkelt person der er ansvarlig for at optimere den værdi et produkt leverer. Dette gøres ved at inkrementielt vedligeholde og udtrykke alle forventninger til produktet i form af en Product Backlog. Product Owner skal repræsentere holdninger fra alle interessenter overfor Development Team.
 • Scrum (n): simpelt rammeværk til udvikling af komplekse produkter (1); simpelt rammeværk for håndtering af komplekse udfordringer (2).
 • Scrum Master: enkelt person ansvarlig for at få Scrum til at fungere ved at guide, coache, undervise og facilitere et eller flere Scrum Teams og deres omgivelser i forståelse og anvendelse af Scrum.
 • Scrum Team: sammensætning af Product Owner, Development Team og Scrum Master.
 • Scrum Values: 5 fundamentale værdier og kvaliteter der understreger Scrum rammeværket: engagement, fokus, åbenhed, respekt og mod.
 • Sprint: fastlængde tidsafgrænset periode på 4 uger eller mindre hvori de øvrige Scrum begivenheder bliver afholdt. Perioden bruges til at færdiggøre (done) en tilstrækkelig mængde arbejde og samtidig have hyppig inspektion, refleksion og adaption på produkt- og strategiskniveau. De øvrige Scrum begivenheder er: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review og Sprint Retrospective .
 • Sprint Backlog: et evolutionært overblik over mængden af arbejde der er krævet for at nå (done) målet for et givent Sprint (Sprint Goal).
 • Sprint Goal: kortfattet sætning der angiver et overordnet formål for et Sprint.
 • Sprint Planning: tidsbegrænset begivenhed (8 timer eller mindre) der afholdes i starten af et Sprint. Begivenhedens formål er at Scrum Teamet kan inspicere Product Backlog og udvikle en initiel Sprint backlog der løser et overordnet Sprint Goal.
 • Sprint Retrospective: tidsbegrænset begivenhed (3 timer eller mindre) der afslutter et Sprint. Her inspicerer Scrum Teamet det seneste Sprint og bliver enige om hvilke tilpasninger der gøres i næste Sprint.
 • Sprint Review: tidsbegrænset begivenhed (4 timer eller mindre) der markerer afslutning af udvikling i et Sprint. Her inspicerer Scrum Team og interessenter et Increment, overordnet fremdrift og strategiske ændringer som Product Owner indarbejder i Product Backlog.
 • Stakeholder: en interessent udenfor Scrum Teamet med udtrykt interesse eller viden om produktet som er nødvendig for fremtidig evolutionær udvikling.
 • Time-box: en tidsafgrænsning med enten udtrykt maksimal længde eller fast længde. I Scrum har alle begivenheder en maksimal længde mens selve Sprintet har en fast længde.
 • Velocity: angiver den hastighed hvormed et Development Team kan omdanne Product Backlog til produktionsklar Increment. Anvendes som redskab for Scrum Teamet til forcast af fremtidige Sprints.

Be the first to comment on "Scrum ordbog"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.