SpringApp – fra ide til markedsledende app

Tilbage i 2014 fik jeg en ide til en app som jeg kunne se et potentielt marked for. Tanken med SpringApp var i første omgang ikke at det skulle være en stor succes med mange downloads, men blot et værktøj jeg selv kunne anvende i fritiden. Det har dog efterfølgende vist sig at jeg har ramt en niche og SpringApp er  i top 10 over mest downloadede betalingsapps til sport på AppStore.

Min baggrund som datalog og softwareudvikler gjorde at jeg umiddelbart kunne kaste mig ud i opgaven uden at investere i ekstern support. Jeg har selv udviklet alle funktioner, brugt gode stabile frameworks samt kompileret og distribureret til både iOS og Android. Rent teknisk så er SpringApp en såkaldt hybdrid-app der baserer sig på Cordova, HTML5, Javascript, jQuery samt Mobile jQuery. Til kompilering og bundling har jeg anvendt cloud-tjenesten PhoneGap Build fra Adobe. Til sammen har det givet mig en uhyre effektiv og effektfuld pipeline hvor jeg kan transformere en ide til feature i løbet af ganske få timer og dage.

Een af de vigtige parametre i udviklingen har været at forsøge at tage egen medicin i form af arbejdsmetode. I mit dagligevirke som agile coach i Bankdata hjælper jeg teams med at skabe tæt kontakt til kunder og udvikle software der giver høj værdi. Det har ledt mig til følgende dogma i forhold til udvikling af features:

  • Nye funktioner og features skal altid stamme fra et identificeret behov.
    Enten et behov jeg har identificeret i mit virke som træner og banedesigner eller et behov der er indsendt af brugerne f.eks. via Facebook.
  • Inden der skrives kode i appen skal der altid laves en prototype, som kan afdække om funktionen kan gøres “let nok” til brug på farten. 
    Typisk laver jeg en simpel HTML5 side som udelukkende kan demonstrere den nye funktion. Kan jeg få prototypen til at virke “let nok” så tages ideen videre og ellers kasseres den.
  • Nye funktioner og features skal skæres i omfang så jeg kan udvikle det i løbet af 1-2 aftener.
    Jeg kender mig selv godt nok til at vide at hvis jeg skal bruge mere end 1-2 aftener på en ny feature er sandsynligheden for at den aldrig bliver realiseret ret høj.

Et eksempel på en ide som blev kasseret var en tempo-måler. I ridebanespringning og military angives der en optimal banehastighed som kan være gavnlig at træne, så behovet er der, men løsningen er pt. ikke en ny feature i SpringApp. Den blev kasseret da det var fysisk umuligt at lave værktøjet mere intuitivt end de gængse GPS-speedometers der allerede findes.

Hvis du er interesseret i at læse mere om SpringApp kan følge nedenstående links:

Be the first to comment on "SpringApp – fra ide til markedsledende app"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.