Forecasting og planlægning

En af de største myter omkring agile teams er at de ikke er i stand til at lave planlægning udover aktive sprints. Agil planlægning er et af emnerne der behandles på Scrum, Scrum Master og Product Owner kurserne. Den tilgang der beskrives her – fremskaf velocity/antal storypoint teamet kan levere per sprint og opdel product backlog fremadrettet – er ikke altid den udgave af sandheden man ønsker at kommunikere. Har vi lyst til at fortælle omverdenen at vi, jævnfør opdeling af product backlog, har mulighed for at arbejde med en given user story om +10 sprints? Nej, vel. Vi ønsker ikke at være så detaljerede om fremtiden. Ovenfor ses en måde at synliggøre en forecast for teamet:

  • Produkt Vision. Et udsagn som grundlæggende fokuserer på hvad produktet skal kunne i fremtiden. Det er en erklæring som motiverer teamet og gør det i stand til at arbejde effektivt og effektfuldt. Visionen skal være troværdig og visionær.
  • Team Formål. Hvad er teamets formål og hvordan relaterer det sig til produkt visionen. Der fokuseres på teamets aktiviteter og hvordan disse bidrager i forhold til at nå produkt visionen.
  • Dette kvartal. I dette område af tavlen kan angives nogle overordnede sprint mål, epics og stories, som Scrum Teamet ser som næste trin på vejen mod produkt visionen.
  • Næste kvartal. I dette område af tavlen kan angives epics og stories som Scrum Teamet ser som aktuelle i det kommende kvartal. Bemærk at epics og stories ikke nødvendigvis er særlige detaljerede på dette tidspunkt.
  • Senere. I dette område af tavlen kan angives epics som Scrum Teamet forventer at der skal leveres på et senere tidspunkt, men uden angivelse af præcis leverancetidspunkt. Bemærk at epics ikke nødvendigvis er særlige detaljerede på dette tidspunkt.

Be the first to comment on "Forecasting og planlægning"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.