Skab flow i teamet

I et Scrum team arbejder man tit på kryds og tværs af kompetencer og opgaver for at skabe flow for teamet. Det er i visse tilfælde på bekostning af flow for den enkelte person. Hvad kan man så gøre? Her er to små tips som kan bidrage til at bedre situationen:

  • Hav færre åbne opgaver i hele teamet. Ved at indføre en ”work in progress” grænse kan der skabes mere fokus på at enkelte opgaver afsluttes inden nye starter – og dermed sikre at alle er i samme kontekst rundt i teamet. ”Work in progress” grænser stammer fra Kanban og er en essentiel faktor i forhold til at skabe fokus på ”pull” effekt frem for ”push”. Tanken er at der ikke må være flere opgaver i kolonnen end grænsen foreskriver. For at få en ny opgave på tavlen skal en anden afsluttes.
  • Indfør ”flow” signal for de enkelte team medlemmer. Nogle bruger hovedtelefoner til at signalere at de ikke vil forstyrres – og andre bruger mere synlige signaler. Hvis man ønsker at fordybe sig i en given opgave, så kan man passende sætte en post-it op i toppen af ens skærm som angiver hvor længe man har tænkt sig at være ”uden for kontakt”.

Be the first to comment on "Skab flow i teamet"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.