Opstart af SAFe

I Bankdata er vi for tiden i gang med et eksperiment vedrørende Scaled Agile Framework. Mange agilister vil mene at det er et forkert valg, da rammeværket er omfattende og potentielt dræber autonomi i de involverede teams.

Personligt står jeg med et ben i begge lejre. Jeg kan se fordelen i at adskille opgaverne så de enkelte teams får mulighed for at arbejde autonomt med deres Product Owner mod bedre produkter. Samtidig står vi ofte i en situation med høj kompleksitet i behov fra kunder som går på kryds og tværs i portefølje og værdistrømmen. Her kan det være meget udfordrende for teamene at løfte koordinering og prioritering samtidig med at skabe tid til “rigtigt arbejde” altså udvikling af software.

Ovenstående overvejelser er med i motivationen for at afprøve SAFe og indgår som en vigtig parameter når vi løbende følger op på effekten.

For at skabe forståelse for udfordringen og den tilhørende opgave har vi lavet et par videoer og vil senere tilføje flere.

Se mere her:

Be the first to comment on "Opstart af SAFe"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.