Toyotas 6 regler om flow

Taiichi Ohno beskrev i 1978 hvordan Toyota arbejdede effektivt med optimering og kvalitetssikring af produktionsapparatet. Det blev blandt andet til 6 regler som kan betragtes som grundsten inden for området. Reglerne er essentielle i blandt andet Lean og Kanban men kan i høj grad også anvendes i Scrum.

1 Kvalitetssikring: Send ikke fejlfyldt arbejde videre i processen

2 Pull: Efterfølgende proces-trin påbegynder arbejde når der er kapacitet

3 Køreduktion: Igangsæt præcis det antal opgaver som efterfølgende processer kan håndtere

4 Flowskabelse: Nivelér antallet af aktive opgaver

5 Forbedringskultur: Brug opgavetavlen til at lave finjusteringer

6 Retrospektiv: Stabilisér og rationalisér processen

Når man arbejder med Scrum er forbedringskultur og retrospektiv essentielle for success. Mange når dog ikke til at arbejde struktureret med de øvrige punkter og det er en skam.

Kvalitetssikring sker ved at arbejde stringent med mekanismerne definition of ready, definition of done og accept/done/ready kriterier for opgaverne. Sørg for at de er beskrevet så præcise og operationelle som muligt og bekræft at de bliver overholdt.

Pull, køreduktion og flowskabelse er tætkoblede begreber og kræver disciplin. Flowskabelse fokuserer på at maksimere værdi af arbejde i team frem for fuld udnyttelse af den enkeltes kapacitet. Hvad betyder det så? I praksis betyder det at hvis man indfører en begrænsning for antallet af igangværende opgaver (work in progress eller WIP limit), så vil det ske at der ikke er separate opgaver til enkelte personer og at denne i stedet bør bidrage til at afslutte igangværende opgaver sammen med andre. Det kan i starten føles som “spild” at man ikke kan arbejde isoleret med sin egen opgave, men man vil hurtigt se at teamets samlede output øges.

Be the first to comment on "Toyotas 6 regler om flow"

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.